MENU
Aula_close Layer 1
Tåsingeskolens logo

Kompetencecenter

Centerafdelingens Kompetencecenter

Formål med Kompetencecenteret

Kompetencecenterets primære formål er at indsamle og formidle viden om gennemgribende eller omfattende udviklingsforstyrrelser, og medvirke til fortsat udvikling af den specialpædagogiske indsats for målgruppen.

Det primære fokusområde er børn og unge med autisme-spektrums-forstyrrelser, ADHD og tale-sproglige vanskeligheder. Dette set i relation til en skolekontekst; både specialpædagogiske miljøer og i almenskolen.

Nogle centrale delmål for kompetencecenteret er:

 • Formidling af viden og metoder gennem interne kurser og oplæg varetaget af centerafdelingens eget personale og/eller eksterne ressourcepersoner.
 • Vidensopsamling og –bank.
 • Konsultativ bistand til institutioner, skoler og forvaltninger i Svendborg- og omegns Kommuner omkring børn og unge med udviklingsforstyrrelser.
 • Præsentation af Centerafdelingens specialpædagogiske tilbud og tankerne bag.

Kompetencecentret er en del af Svendborg Kommunes Videnscenter.

Derudover arbejdes der i kompetencecentret med et famileprojekt, som skal skabe fokus på familiesamarbejde og forældreinddragelse.

Konsultative tilbud fra Kompetencecenteret

Fra Centerafdelingen tilbyder vi rådgivning og undervisning omkring den faglige- og  specialpædagogiske indsats i forhold til børn og unge med gennemgribende- eller omfattende udviklingsforstyrrelser.

Vi indgår som vidensressource i forhold til andre fagprofessionelle, som har kontakt med denne målgruppe.

Tanken bag kompetencecenteret er, at viden og ekspertise som oparbejdes i vores specialpædagogiske tilbud skal være tilgængelig for de øvrige fagprofessionelle inden for dette område.

Herigennem understøttes normalsystemernes muligheder for succesfuldt at inkludere elever med særlige behov.

Vi tilbyder blandt andet konsultativ bistand og rådgivning til:

 • Daginstitutioner.
 • Folkeskoler.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
 • Specialkonsulenter.
 • Ungdomsuddannelser.
 • Socialrådgivere og sagsbehandlere.
 • Tværfaglige samarbejdspartnere.