MENU
Aula_close Layer 1
Tåstelf
Mobil menu

Mangfoldige læringsmiljøer

Mangfoldige læringsmiljøer for børn og unge

I Svendborg Kommune har vi høje forventninger til vores skoler. Både til elever, personale, ledelse og forældre. Vi har rigtig gode skoler i Svendborg, der gør et fremragende arbejde, men det er et grundvilkår, at når det gælder arbejdet med børn og unge, så kommer vi aldrig helt i mål. Vi må altid stå på tæer og være optaget af fortsat udvikling.

Derfor har Børne- og Ungeudvalget vedtaget en overordnet ramme for arbejdet på 0 til 18 års området, der hedder mangfoldige læringsmiljøer.

På folkeskoleområdet er mangfoldige læringsmiljøer udtryk for, at vi tror på, at det har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet, at de så vidt muligt modtager deres undervisning i den lokale folkeskole.

Vores udgangspunkt er, at alle børn bliver født med evner, ressourcer og potentialer. Børn og unge skal respekteres for det, de er, og det de kan. Samtidig anerkender vi, at vi har en stor gruppe børn i vores folkeskoler, der har behov for øget hjælp, særlig tilrettelæggelse eller særlige (specialpædagogiske) kompetencer.

Derfor er vi optaget af at skabe læringsmiljøer til de børn, der nu engang er. Det vil sige, at vi har læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. Og det vil sige, at vi tilbyder en skoledag, hvor der er højt til loftet og plads til forskellige måder at lære på.

Mangfoldige læringsmiljøer er ikke en bestemt pædagogisk tilgang eller et koncept. Det er en beskrivelse af, hvor vi gerne vil hen, og hvad der skal kendetegne processen, men den enkelte skole, skal finde sin egen vej. Allerede nu er skolerne, sammen med pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), på hver deres måde godt i gang med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer. Det vil fx sige muligheden for at komme på et lille hold, anderledes indretning af lokalerne, variation og bevægelse, praksisnær undervisning, flere voksne omkring elever med særlige behov, lærere/pædagoger med særlige (specialpædagogiske) kompetencer, fokus på klasseledelse og arbejdet med relationer.