MENU
Aula_close Layer 1
Tåstelf
Mobil menu

Principper

Tåsingeskolens principper

Princip for fritagelse fra understøttende undervisning eller valgfag til musikskole eller eliteidræt tryk på linket og læs mere.

Princip for varsling af lektier tryk på linket og læs mere.

Princip for elevers adgang til mobiltelefon tryk på linket og læs mere.

Princip for skemalægning tryk på linket og læs mere.

Princip for mad og kost tryk på linket og læs mere.

Princip for skolerejser tryk på linket og læs mere.

Princip for skole-hjem-samarbejde på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

Principper for klassedannelse på 0. klasse på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

Princip for vikarer i Tåsingeskolens almenklasser tryk på linket og læs mere.

Princip for digital dannelse på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

Principper for overgange på Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.

Skolebestyrelsens regler og anbefalinger for alkohol på̊ og i tilknytning til Tåsingeskolen tryk på linket og læs mere.